Skip to main content

1.1 Avís legal

1.2 Política de Privacitat

1.3 Política de Cookies

1.4 Informació Addicional

1.1 Avís Legal

Textos legals versió 02-2021

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:
Albert Duran Rodriguez, [d’ara endavant ADURAN LUTHIER], és el titular del portal Web  aduranluthier.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Carrer general Moragues 97/99 Reus – REUS (Tarragona), NIF 39900791T.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic  info@aduranluthier.com

INTRODUCCIÓ
El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ADURAN LUTHIERen el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
ADURAN LUTHIER
no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ADURAN LUTHIER no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de aduranluthier.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web aduranluthier.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
ADURAN LUTHIER
fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquest lloc Web, i adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.
ADURAN LUTHIER no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
ADURAN LUTHIER
declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, ADURAN LUTHIER no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.
ADURAN LUTHIER no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ADURAN LUTHIER realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES
 
L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ADURAN LUTHIER.
Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de ADURAN LUTHIER i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ADURAN LUTHIER .
Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per ADURAN LUTHIEREn cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
Excepte autorització expressa de ADURAN LUTHIER , no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” aduranluthier.com.
Els signes distintius (marques, noms comercials) de ADURAN LUTHIER, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ADURAN LUTHIER.

1.2. Política de Privacitat

Textos legals versió 02-2021

RESPONSABLE
De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Canal de Comunicació i Gestió, S.L., [d’ara endavant ADURAN LUTHIER], amb domicili social a la Plaça de l’Arbre, 3 baixos 1 – 43330 RIUDOMS (Tarragona), NIF B02799815, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 3225, Foli 201, Full 56243, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics. Les seves dades podran ser objecte de la elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@aduranluthier.com indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució“.
Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça electrònica : info@aduranluthier.com indicant a l’assumpte “Protecció de dades“.

POLÍTICA
ADURAN LUTHIER
està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de aduranluthier.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la +informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT
Finalment s’informa que ADURAN LUTHIERha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS
L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.
ADURAN LUTHIER procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.
B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
ADURAN LUTHIER procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.
C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.
D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).
E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA
ADURAN LUTHIER
es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: dpd@aduranluthier.com

1.3. Política de Cookies
Textos legals versió 02-2021

Els informem que ADURAN LUTHIERen el seu domini aduranluthier.com utilitza cookies.

Política de Cookies. Les cookies d’aquest lloc web es poden usar per a personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit. A més, es pot compartir informació sobre l’ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els qui poden combinar-la amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l’ús que hagi fet dels seus serveis.

Les cookies són petits arxius de text que els llocs web poden utilitzar perquè l’usuari en pugui fer un ús més eficient.
La llei estableix que podem emmagatzemar cookies al vostre dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Per a tots els altres tipus de cookies ens cal el vostre permís.
Aquest lloc web utilitza diferents tipus de cookies. En alguna ocasió, les cookies que apareixen a les nostres pàgines provenen de serveis de tercers.
En qualsevol moment, vostè podrà canviar o retirar el seu consentiment de la Declaració sobre ús de cookies al nostre lloc web.
Pot obtenir més informació sobre nosaltres, sobre cóm contactar-nos i sobre la nostra forma de processar les dades personals pot accedir al link Protecció de dades
Si us plau, en el moment de contactar amb nosaltres en relació al vostre consentiment, feu-ne constar el  vostre ID i la data del consentiment.

El vostre consentiment s’aplica als dominis següents: aduranluthier.com. El vostre estat actual: Permet-les totes. 

El vostre consentiment d’identificació : Ztdu0oXi0qV097Bwx//9xlqW9R7tzA6H1pNWedj4a7ivZqCBJh5UwQ==Data de consentiment: dijous, 30 de juny de 2022, a les 16:48:44 CESTCanviar el vostre consentiment  |  Retirar el consentiment

Darrera actualització de la declaració de cookies 18/6/22 by Cookiebot:

Necessàries (7)

Les cookies necessàries ajuden a fer els llocs web més accessibles i permeten les funcions bàsiques com la navegació o l’accés a les àrees segures del lloc web. El lloc web no pot funcionar sense aquestes cookies.

NomProveïdorPropòsitCaducitatTipus
_grecaptchaGoogleNecessària per al funcionament del captcha. Guarda un codi per a evitar suplantació d’usuari.PersistentHTML Local Storage
_GRECAPTCHAGoogleNecessària per al funcionament del captcha. Guarda un codi per a evitar suplantació d’usuari.179 diesHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotEmmagatzema l’estat de consentiment de cookies de l’usuari per al domini actual1 anysHTTP Cookie
rc::aGoogleAquesta cookie s’utilitza per a distingir entre humans i bots. Això és beneficiós per a la web a fi d’elaborar informes vàlids sobre l’ús del seu web.PersistentHTML Local Storage
rc::bGoogleAquesta cookie s’utilitza per a distingir entre humans i bots.SessionHTML Local Storage
rc::cGoogleAquesta cookie s’utilitza per a distingir entre humans i bots.SessionHTML Local Storage
wordpress_test_cookieaduranluthier.comUtilitzada per a comprovar si el navegador de l’usuari admet cookies.SessionHTTP Cookie

Estadístiques (3)

Les cookies estadístiques (d’anàlisi) ajuden a entendre als propietaris de llocs web com interactuen els visitants amb els llocs web mitjançant la recopilació i notificació d’informació de forma anònima.

NomProveïdorPropòsitCaducitatTipus
_gaGoogleRegistra una identificació única que s’utilitza per a generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web.2 anysHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 diaHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 diaHTTP Cookie

1.4. Informació Addicional
Textos legals versió 02-2021

3.0Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable del tractamentDades de contacte del responsableAlbert Duran Rodriguez
(ADURAN LUTHIER)
Carrer general Moragues 97/99 Reus
NIF 39900791T
Tel. 977 27 15 20
aduranluthier.com
Dades de contacte del DPDdpd@aduranluthier.com
Termini de conservacióLa previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DestinatarisDestinatari de la cessióNo es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessióNo es preveu cap cessió.
Legitimació de la cessióNo es preveu cap cessió.
Moviments internacionals de dadesNo es produeixen
Transferències internacionals de dadesNo es produeixen
Encarregats de tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
DretsQuins drets te?Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves.
Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los?Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  dpd@aduranluthier.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’Agència: https://www.aepd.es/es
Sol·licitar-nos un model:  dpd@aduranluthier.com
Possibilitat de reclamar davant de la AEPDAixí mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid
Parlem per WhatsApp?